Szkoła polska

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem prowadzone są lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 5 do 18 lat). Treść zajęć oparta jest na zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i zawiera naukę czytania, pisania, elementy historii, kultury, geografii i wiedzy o współczesnej Polsce. Ich specyfiką jest także nacisk na prawidłową wymowę i sygnalizowanie rodzicom ewentualnych problemów artykulacyjnych dzieci.

Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Prowadzimy nabór uczniów w wieku 6-18 lat do naszej przyparafialnej szkoły polskiej. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem szkoły. Skany formularzy zgłoszeniowych należy wysłać na adres: zielinska.ewa@outlook.com lub dostarczyć do biura parafialnego.
Rok szkolny rozpocznie się w drugiej połowie września. Planujemy prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym, jednak w zależności od obostrzeń wprowadzanych przez władze miasta i kurii nie możemy wykluczyć możliwości nauczania zdalnego. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie negatywnego wyniku testu (np. Testheft ze szkoły niemieckiej).

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Regulamin

 • Od tego roku uczniowie szkoły otrzymają również polonijną legitymację ucznia, uprawniającą do zniżek na przejazdy środkami transportu publicznego oraz przy zakupie biletów wstępu do muzeów i parków narodowych w Polsce.

 • Wniosek o legitymację ucznia

 • Podziękowanie za wsparcie dla:

  Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
  Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech
  Kwota dotacji: 9 000,00 zł
  Całkowita wartość zadania publicznego: 407 502,96 zł
  Zadanie publiczne ”Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.