Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem działa Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia pod patronatem ks. Tadeusza Michalika, które jest integralną częścią "Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V." z siedzibą w ośrodku Concordia, zrzeszającego katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Niemiec.

Celem stowarzyszenia założonego w 2000 r. jest krzewienie języka polskiego, polskiej kultury, muzyki i tradycji w Niemczech, wychowanie młodego pokolenia w duchu i zgodzie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego oraz wspieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Najprężniej działającymi projektami naszego stowarzyszenia jest nauka języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz nauka języka niemieckiego dla dorosłych.

Naszą szkołę wspiera finansowo Stowarzyszenie Wspólnota Polska, realizując projekt "Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie", który finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Polega on na dofinansowaniu działalności naszej placówki w zakresie dofinansowania kosztów administracyjnych, wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy dydaktycznych, różnorodnych projektów szkolnych, modernizacji i wyposażenia sal lekcyjnych itp.

Troską o nasze potrzeby i wsparciem otacza nas także Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za opracowanie i darmowe udostępnienie nam podręczników "Z innej bajki" do nauki języka polskiego w Niemczech.

Aktywnie współpracujemy również z niemieckimi organizacjami i władzami miasta Offenbach w celu zapewnienia społeczności polskiej dostępu do informacji o oferowanej przez nich pomocy. Jednym z projektów, w który jesteśmy zaangażowani, jest "Elternorientierte Bildungsarbeit - Eltern stärken ihre Kinder", w którym podczas bezpłatnych spotkań informacyjnych wyjaśniamy rodzicom niemiecki system edukacji w języku ojczystym.

Aby nasza działalność mogła się rozwijać i docierać do jeszcze większego grona odbiorców, konieczne jest zaangażowanie wszystkich chętnych oraz wsparcie materialne. Osoby, które chciałyby dołączyć do stowarzyszenia, prosimy o zgłaszanie się w biurze parafialnym.

Datki można wpłacać na konto:

Name: Polnische Kulturvereinigung Misericordia e.V.
Kreditinstitut: Frankfurter Volksbank
IBAN: DE 04 5019 0000 0003 3054 30
BIC: FFVBDEFF
 

Podziękowania za wsparcie dla:


INFORMACJE: