Szkoła polska

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem prowadzone są lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 6 do 18 lat). Treść zajęć oparta jest na zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i zawiera naukę czytania, pisania, elementy historii, kultury, geografii i wiedzy o współczesnej Polsce. Ich specyfiką jest także nacisk na prawidłową wymowę i sygnalizowanie rodzicom ewentualnych problemów artykulacyjnych dzieci.
Uczniowie w wieku 14-18 lat mają możliwość uzyskania certyfikatu Polskiego Instytutu Językowego na poziomie Bi i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

PATRONI